Tag: odpowiedzialność za długi

Odpowiedzialność za długi to prawny obowiązek spłaty zobowiązań finansowych wobec wierzycieli, który może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i prawnych; odpowiedzialność ta może mieć różne formy i zakres w zależności od typu długu, umowy, oraz obowiązujących przepisów prawa.

Polityka prywatnościMapa stronyMapa witryny XML