Tag: postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne to proces prawny mający na celu przymusowe wykonanie wyroków sądowych, nakazów czy innych orzeczeń przez organy egzekucyjne, takie jak komornik, poprzez zajęcie majątku dłużnika, kont bankowych, wynagrodzeń czy innych źródeł dochodu w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Polityka prywatnościMapa stronyMapa witryny XML