Tag: postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe to procedura prawna mająca na celu rozwiązanie sytuacji finansowej dłużnika, który nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań; obejmuje działania zmierzające do zaspokojenia wierzycieli oraz ewentualną restrukturyzację majątku dłużnika, mające na celu umożliwienie nowego startu lub zakończenie działalności zadłużonego podmiotu.

Polityka prywatnościMapa stronyMapa witryny XML