Tag: procedura upadłościowa

Procedura upadłościowa to proces prawny mający na celu uregulowanie zobowiązań niewypłacalnego dłużnika poprzez odpowiednie zarządzanie jego majątkiem, który może obejmować zarówno likwidację, jak i restrukturyzację w celu zaspokojenia wierzycieli.

Polityka prywatnościMapa stronyMapa witryny XML