Tag: rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa to umowa małżeńska, na mocy której każdy z małżonków zachowuje pełną odrębność majątkową zarówno w zakresie majątku nabytego przed zawarciem małżeństwa, jak i majątku nabytego w trakcie trwania związku, co oznacza, że każde z małżonków zarządza wyłącznie swoim własnym majątkiem i nie odpowiada za długi drugiego współmałżonka.

Polityka prywatnościMapa stronyMapa witryny XML