Tag: syndyk w domu

Tag "syndyk w domu" odnosi się do sytuacji, w której syndyk masy upadłościowej dokonuje oceny i likwidacji majątku znajdującego się w miejscu zamieszkania dłużnika, co może obejmować sprzedaż nieruchomości, ruchomości oraz innych wartościowych przedmiotów w celu zaspokojenia wierzycieli.

Polityka prywatnościMapa stronyMapa witryny XML