Tag: syndyk

Syndyk to osoba wyznaczona przez sąd do zarządzania majątkiem firmy lub osoby fizycznej będącej w stanie upadłości, w celu zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku lub restrukturyzację dłużnika.

Polityka prywatnościMapa stronyMapa witryny XML