Tag: upadłość w praktyce

Upadłość w praktyce to proces prawny, w którym dłużnik, nie będąc w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych, ubiega się o formalne ogłoszenie upadłości przed sądem, co prowadzi do wyznaczenia syndyka odpowiedzialnego za zarządzanie majątkiem dłużnika, ustalenie listy wierzycieli oraz podział zgromadzonych środków zgodnie z przepisami prawa; proces ten ma na celu zapewnienie możliwie sprawiedliwego zaspokojenia roszczeń wierzycieli oraz umożliwienie dłużnikowi rozpoczęcia nowego życia wolnego od dotychczasowych długów.

Polityka prywatnościMapa stronyMapa witryny XML