Tag: wierzyciele

Wierzyciele to osoby fizyczne lub prawne, które mają prawo do żądania spłaty długu, zobowiązania lub innej formy świadczenia od dłużnika, przy czym w relacji tej wierzyciel jest stroną uprawnioną do otrzymania spłaty, co może wynikać z umowy, zobowiązania ustawowego lub innych form prawnych.

Polityka prywatnościMapa stronyMapa witryny XML