Tag: zabezpieczenie majątku

Zabezpieczenie majątku to proces ochrony własnych aktywów przed ryzykami takimi jak procesy sądowe, roszczenia wierzycieli, rozwody czy inne nieprzewidziane zdarzenia, który ma na celu zapewnienie, że majątek pozostaje nienaruszony i dostępny dla właściciela oraz jego spadkobierców; obejmuje to zarówno strategie prawne, jak i finansowe, takie jak tworzenie fundacji, założenie trustów, optymalizacja podatkowa oraz odpowiednie ubezpieczenia.

Polityka prywatnościMapa stronyMapa witryny XML